English (United Kingdom) Viet Nam
   Tin tức
CNG
Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh Miền Trung. Được sự đồng ý của Giám đốc Công ty, Ban chấp hành công đoàn Công ty CNG Việt Nam đã kêu gọi toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty tự nguyện làm thêm 01 ngày công

   Quan hệ Cổ đông
CNG
Xin gửi tới quý Cổ đông biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Xin vui lòng xem tập tin đính kèm.

   Tin nội bộ
CNG
Sáng ngày 02/12/2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần CNG Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chương trình Thực hành tốt 5S trong toàn Công ty với sự có mặt của Ban Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Bí thư Đoàn Thanh niên, Lãnh đạo các đơn vị, Ban Xây dựng 5S và toàn thể CBCNV

© Copyright by CNG Viet Nam - Designed by VinaDesign