English (United Kingdom) Viet Nam
   Tin tức
CNG
Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Khách sạn Malibu – TP.Vũng Tàu sáng ngày 18/04/2018. Tham dự Đại hội có 55 cổ đông và người đại diện cổ đông có mặt, nắm giữ 17.874.611 cổ phần, tương đương 66.2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

   Quan hệ Cổ đông
CNG
Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Hải làm Chủ tịch HĐQT thay cho Ông Vũ Tuấn Ngọc. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Ch

   Tin nội bộ
CNG
Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2018) và kỷ niệm 11 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (28/5/2007 – 28/5/2018). Nhằm vun đắp truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cũng như tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho nền độc lập,

© Copyright by CNG Viet Nam - Designed by VinaDesign