English (United Kingdom) Viet Nam
   Tin tức
CNG
Ngày 22/03/2018, tại Vũng Tàu, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị An toàn – Sức khỏe – Môi trường năm 2019. Tham dự Hội nghị, về phía Tổng công ty Khí Việt Nam có Ông Bùi Ngọc Quang - Phó Tổng Giám đốc

   Quan hệ Cổ đông
CNG
Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Hải làm Chủ tịch HĐQT thay cho Ông Vũ Tuấn Ngọc. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Ch

   Tin nội bộ
CNG
Ngày 05/12/2018, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã tổ chức Hội nghị người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Về tham dự Hội nghị, Công ty rất vinh dự được đón tiếp: Ông Nguyễn

© Copyright by CNG Viet Nam - Designed by VinaDesign