English (United Kingdom) Viet Nam
   Tin tức
CNG
Từ ngày 29/8 đến 06/9/2016, Viện tiêu chuẩn Anh (BSI VN) đã tiến hành đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý ATCLMT của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 & OHSAS 18001: 2007.

   Quan hệ Cổ đông
CNG
Xin gửi tới quý Cổ đông biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Xin vui lòng xem tập tin đính kèm.

   Tin nội bộ
CNG
Được sự đồng ý của Ban Lãnh đạo Công ty, vào thứ 7 ngày 01/10/2016, BCH Chi đoàn Chi nhánh Phú Mỹ đã tổ chức thành công chương trình làm thêm gây quỹ để thăm và tặng quà cho gia đình chính sách. Với sự tham gia nhiệt tình hưởng ứng của hơn 40 đoàn viên

© Copyright by CNG Viet Nam - Designed by VinaDesign