English (United Kingdom) Viet Nam
   Tin tức
CNG
Thực hiện chiến lược phát triển và đa dạng hóa sản phẩm khí của Tập Đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam/ Tổng Công ty khí Việt Nam, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được thành lập vào ngày 28/05/2007. CNG Việt Nam chính thức trở thành đơn vị tiên phong trong việc phổ biến sản phẩm khí nén thiên nhiên CNG tại Việt Nam.

   Quan hệ Cổ đông
CNG
Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Hải làm Chủ tịch HĐQT thay cho Ông Vũ Tuấn Ngọc. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Ch

   Tin nội bộ
CNG
Hòa trong không khí chào mừng đại hội Đảng các cấp, thực hiện yêu cầu tại công văn số 03/CV-ĐU ngày 31/03/2017 của Đảng ủy Công ty CP CNG Việt Nam, vào ngày 18/4/2017, tại Phòng họp Văn phòng Công ty số 61B Đường 30/4, Vũng Tàu, Chi bộ Khối Văn phòng

© Copyright by CNG Viet Nam - Designed by VinaDesign