CNG Vietnam tổ chức hội nghị người lao động

English (United Kingdom)Viet Nam

CNG Vietnam tổ chức hội nghị người lao động

Ngày 25/11/2011, tại hội trường khách sạn Palace, TP.Vũng Tàu. Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG) đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2011.
Năm 2011, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, lợi nhuận sau thuế ước đạt 209 tỷ đồng. Đây là kết quả của sự nỗ lực, đoàn kết,quyết tâm rất lớn của tập thể CBNV dưới sự lãnh đạo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc.
Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ chinh sách cho người lao động năm 2011; báo cáo tiền lương thu nhập; báo cáo thực hiện Quỹ Phúc lợi,...
Năm qua BCH Công đoàn đã chủ động phối hợp cùng các Ban chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện và ban hành các quy định, quy chế, chế độ chính sách liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của người lao động trong Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể, điều kiện làm việc luôn được cải thiện, đời sống người lao động được nâng cao.

 CNG Vietnam tổ chức hội nghị người lao động

Hội nghị chào cờ khai mạc

 CNG Vietnam tổ chức hội nghị người lao động

Ông Đặng Văn Vĩnh- Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo tổng kết tình hình
SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012
.

 CNG Vietnam tổ chức hội nghị người lao động

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Chủ tịch Công đoàn, đọc báo cáo tình hình
thực hiện TƯLĐTT và thực hiện chế độ chính

 CNG Vietnam tổ chức hội nghị người lao động

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

 CNG Vietnam tổ chức hội nghị người lao động

Tổ thư kí

 CNG Vietnam tổ chức hội nghị người lao động

Hội nghị biểu quyết thông qua các văn kiện Hội nghị

 CNG Vietnam tổ chức hội nghị người lao động

 CNG Vietnam tổ chức hội nghị người lao động

Người lao động tham gia thảo luận trong không khí
 dân chủ và tinh thần xây dựng cao

Một số hình ảnh về Hội nghị:

CNG Vietnam tổ chức hội nghị người lao động
Hội nghị chào cờ khai mạc

CNG Vietnam tổ chức hội nghị người lao động
Ông Đặng Văn Vĩnh- Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

CNG Vietnam tổ chức hội nghị người lao động
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Chủ tịch Công đoàn, đọc báo cáo tình hình thực hiện TƯLĐTT và thực hiện chế độ chính sách cho người lao động

CNG Vietnam tổ chức hội nghị người lao động
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

CNG Vietnam tổ chức hội nghị người lao động
Tổ thư kí

CNG Vietnam tổ chức hội nghị người lao động
Hội nghị biểu quyết thông qua các văn kiện Hội nghị

CNG Vietnam tổ chức hội nghị người lao động
Người lao động tham gia thảo luận trong không khí dân chủ và tinh thần xây dựng cao

CNG Vietnam tổ chức hội nghị người lao động
Người lao động tham gia thảo luận trong không khí dân chủ và tinh thần xây dựng caoTin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

CTCP Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn (AFI)

Công ty TNHH American Home Việt Nam

Công ty TNHH American Standard Việt Nam

Công ty TNHH Asama Yuh Jiun Intl Việt Nam

Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên

Công ty Cổ phần
Đồng Tâm Dotalia

Công ty TNHH MTV SX VLXD Đồng Tâm

Công ty TNHH Kumho Tires Việt Nam

Công ty TNHH Gạch Men Long Tai


Công Ty TNHH Nestlé Việt Nam

Công ty TNHH Perfetti Van Melle Việt Nam

Công ty Cổ phần Gạch Men Thanh Thanh

Công ty Cổ phần
Thép Thủ Đức

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

Công ty Cổ phần
Tôn Đông Á

CTCP KT KS và SX VLXD Trung Nguyên

Công Ty TNHH URC Việt Nam

Công ty cổ phần thép Biên Hòa (VICASA)

Nhà máy Sữa DIELAC (VINAMILK)