HomeCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

“Chiến lược phát triển công ty cổ phần CNG Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025” đã được Hội đồng quản trị công ty phê duyệt theo quyết định số 401/QĐ – CNG ngày 19 tháng 7 năm 2010 như sau:

I. Mục tiêu tổng quát

1. Xây dựng và phát triển công ty cổ phần CNG Việt Nam bền vững , trở thành nhà cung cấp CNG hàng đầu tại Việt Nam, đi đầu trong lĩnh vực công nghệ CNG, dẫn đầu về thị phần CNG trên thị trường

2. Xây dựng và phát triển thương hiệu CNG Vietnam trở thành thương hiệu có uy tín trong nước và khu vực

II. Một số chỉ tiêu chủ yếu

1. Tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân 19% năm, trong đó:

SẢN LƯỢNG

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG

67%
2010-2011
16%
2012-2015
5.7%
2016-2020
6.0%
2021-2025

II. Một số chỉ tiêu chủ yếu

2. Sản lượng CNG, LNG theo các năm kinh doanh

Đơn vị tính : triệu M3

ĐƠN VỊ TÍNH (TRIỆU M3)

SẢN LƯỢNG THEO NĂM

2010

2015

2020

2025

3. Đầu tư mở rộng nhà máy CNG Phú Mỹ:

  • Đầu tư nâng công suất nhà máy lên 50 triệu m3 khí/năm vào cuối năm 2010
  • Tiếp tục nâng công suất nhà máy lên 100 triệu m3 khí/năm vào cuối năm 20124.

4. Đầu tư xây dựng nhà máy CNG Nhơn Trạch – Đồng Nai:

  • Hoàn thành lập dự án đầu tư vào năm 2010
  • Hoàn thành đầu tư Giai đoạn 1 – Công suất 50 triệu m3 khí/năm vào năm 2012
  • Hoàn thành đầu tư Giai đoạn 2 – Công suất 70 triệu m3 khí/năm vào năm 2014. Trong quá trình lập dự án đầu tư Giai đoạn 2 chú trọng nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất LNG

5. Đầu tư xây dựng nhà máy CNG/LNG Hiệp Phước – Thành phố Hồ Chí Minh:

  • Hoàn thành lập dự án đầu tư vào năm 2011
  • Hoàn thành đầu tư Giai đoạn 1 – Công suất 15 triệu m3 khí/năm vào năm 2013
  • Hoàn thành đầu tư Giai đoạn 2 – Công suất 15 triệu m3 khí/năm vào năm 2015
  • Nâng công suất nhà máy lên 50 triệu m3 khí/năm vào năm 2018, 75 triệu m3 khí/năm vào năm 2021, và 100 triệu m3 khí/năm vào năm 2023
  • Nghiên cứu sản phẩm LNG, lựa chọn công nghệ sản xuất, vận chuyển, re-gas và lập phương án sản xuất LNG phù hợp với quy mô sản lượng và thị trường tiêu thụ

6. Đầu tư xây dựng nhà máy CNG/LNG Long An, Cà Mau, Cần Thơ, Thái Bình

7. Đầu tư hệ thống cung cấp CNG/LNG cho phương tiện giao thông vận tải và các khu đô thị

© 2010 CNG Việt Nam

Design By CNG