TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng

Ông Bùi Tường Định        

Thành viên HĐQT chuyên trách

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư cơ khí Động lực;

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh;

Quá trình công tác:

Ông Bùi Tường Định đã công tác trong ngành Dầu khí từ năm 1994. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT chuyên trách Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, ông Bùi Tường Định đã đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại Tổng Công Khí Việt Nam - CTCP: Giám đốc Công ty Dịch vụ Khí; Giám đốc Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu; Trưởng ban Đầu tư – Xây dựng Tổng Công ty.