TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu "Chế tạo 03 bộ trao đổi nhiệt giai đoạn 2 cho PRU - AES"

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 79/QĐ – CNPM
Ngày phê duyệt: 27/5/2021

  1. Tên gói thầu:Chế tạo 03 bộ trao đổi nhiệt giai đoạn 2 cho PRU - AES.
  2. Giá gói thầu: 365.200.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng.) đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế phi liên quan và dự phòng phí.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 05/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Khang Thịnh.
In Chia sẻ