TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu "Cung cấp dây đai cho máy nén IMW"

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 30/QĐ – CNPM
Ngày phê duyệt: 18/3/2021

  1. Tên gói thầu: Cung cấp dây đai cho máy nén IMW.
  2. Giá gói thầu: 138.151.288 VNĐ (Bằng chữ: Một  trăm ba mươi tám triệu, một trăm năm mươi mốt nghìn, hai trăm tám mươi tám đồng) đã bao gồm thuế VAT, các loại chi phí liên quan và dự phòng phí
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 03/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Chuyển giao Công nghệ Intech VIệt Nam.
In Chia sẻ