TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức Đón xuân tại Văn phòng nhân dịp Tết Tân Sửu 2021”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 30/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 27/01/2021

  1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức Đón xuân tại Văn phòng nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.
  2. Giá gói thầu: 274.318.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tư triệu, ba trăm mươi tám nghìn đồng), đã bao gồm VAT 10%, dự phòng phí 0%.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán trực tiếp.
  4. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 01/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được mời đàm phán trực tiếp: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Ý
In Chia sẻ