TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu "Mua bảo hiểm vật chất cho 2 xe 72C-118.67 và 72C-117.22"

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 43/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 01/4/2021

  1. Tên gói thầu: Mua bảo hiểm vật chất cho 2 xe 72C-118.67 và 72C-117.22.
  2. Giá gói thầu: 89.025.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi chín triệu, không trăm hai mươi lăm ngàn đồng) đã bao gồm thuế VAT, các loại chi phí khác liên quan để thực hiện gói thầu và dự phòng phí bằng 0.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán trực tiếp.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 04/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được mời đàm phán trực tiếp: Công ty Bảo hiểm PVI Vũng Tàu.
In Chia sẻ