TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu "Thuê mặt bằng phục vụ sản xuất tại CNPM"

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 44/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 01/4/2021

  1. Tên gói thầu: Thuê mặt bằng phục vụ sản xuất tại CNPM.
  2. Giá gói thầu:528.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi tám triệu đồng) đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế phí liên quan để thực hiện gói thầu và dự phòng phí.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán trực tiếp.
  4. Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 04/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được mời đàm phán trực tiếp: Công ty TNHH MTV cho thuê Minh Phát, địa chỉ: số 273/12 Võ Nguyên Giáp, Khu phố Tân Lập, Phường Phước Tân, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai.
In Chia sẻ