TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu "Thuê máy chủ cho phần mềm FAST"

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 51/QĐ – CNPM
Ngày phê duyệt: 13/4/2021

  1. Tên gói thầu: Thuê máy chủ cho phần mềm FAST.
  2. Giá gói thầu: 66.880.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng) đã bao gồm thuế VAT, dự phòng phí bằng 0.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 04/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được chỉ định thầu: Chi nhánh Công ty Cổ phần phần mềm QLDN tại TP HCM.
In Chia sẻ