TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu "Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán" cho công trình trạm cấp khí CNG Glove Hằng Hữu

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 116/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 13/4/2021

  1. Tên gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
  2. Giá gói thầu: 141,556,800 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mốt triệu, năm trăm năm mươi sáu nghìn, tám trăm đồng) đã bao gồm thuế GTGT, dự phòng phí bằng 0.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
  4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 04/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được mời chỉ định thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tam Minh.
In Chia sẻ