TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu "tư vấn xây dựng bộ tài liệu quản lý an toàn cho trạm nén khí CNG Tiền Hải, Thái Bình và các trạm giảm áp"

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 162/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 13/5/2021

  1. Tên gói thầu: Tư vấn xây dựng bộ tài liệu quản lý an toàn cho trạm nén khí CNG Tiền Hải, Thái Bình và các trạm giảm áp.
  2. Giá gói thầu: 480.590.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng) đã bao gồm thuế VAT.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
  4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 05/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được mời chỉ định thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn Dầu khí Việt Nam.
In Chia sẻ