TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KHLCNT gói thầu: Cung cấp bảo hiểm vật chất cho rơ mooc và bồn thuê

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 136/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 23/4/2021

  1. Tên gói thầu: Cung cấp bảo hiểm vật chất cho rơ mooc và bồn thuê.
  2. Giá gói thầu: 382.861.312 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi hai triệu, tám trăm sáu mươi mốt nghìn, ba trăm mười hai đồng) đã bao gồm thuế VAT10%.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán trực tiếp.
  4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 04/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 21 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được mời đàm phán trực tiếp: Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.
In Chia sẻ