TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu "Cải tại mặt bằng để lắp đặt 02 máy nén"

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 32/QĐ – CNPM
Ngày phê duyệt: 18/03/2021

  1. Tên gói thầu: Cải tạo mặt bằng để lắp đặt 02 máy nén.
  2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Kỹ Thuật Thăng Long.
  3. Giá trúng thầu: 900.000.000 VND (Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng); Đã bao gồm dự phòng phí, lệ phí và thuế GTGT.
  4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ