TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu “Cung cấp bảo hiểm cho tài sản năm 2021 đợt 3”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 45/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 05/02/2021

  1. TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 739.553.827 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi chín triệu, năm trăm năm mươi ba nghìn, tám trăm hai mươi bảy đồng), đã bao gồm VAT 10%.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 10 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ