TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu "Cung cấp dây đai cho máy nén IMW"

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 37/QĐ-CNPM
Ngày phê duyệt: 23/3/2021

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần Đầu tư và Chuyển giao Công nghệ Intech Việt Nam.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 138,151,288 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tám triệu, một trăm năm mươi mốt nghìn, hai trăm tám mươi tám đồng), đã bao gồm chi phí đóng gói vận chuyển đến kho của CNPM, thuế VAT và các loại thuế, phí khác liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ