TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức Đón xuân tại Văn phòng nhân dịp Tết Tân Sửu 2021”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 41/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 29/01/2021

  1. TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Ý.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 274.318.000VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tư triệu, ba trăm mười tám nghìn đồng), đã bao gồm 10% thuế GTGT.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ