TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu "Cung cấp lốp xe đầu kéo, rơ mooc"

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 54/QĐ-CNPM
Ngày phê duyệt: 14/4/2021

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Huỳnh Tấn.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 3.559.540.600VNĐ (Bằng chữ: Ba tỉ, năm trăm năm mươi chín triệu, năm trăm bốn mươi nghìn, sáu trăm đồng.). Giá trên đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế và chi phí liên quan để thực hiện gói thầu.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ