TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu "Cung cấp nhiên liệu cho 02 xe ô tô văn phòng và CBCNV CNMB năm 2021"

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 29/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 24/2/2021

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU:  Công ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Hà Nội
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 478,724,400 VND  (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi tư nghìn, bốn trăm đồng; Đã bao gồm thuế, phí và lệ phí);
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá điều chỉnh
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ