TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu "Cung cấp vật tư cho Mixer xe đầu kéo và trạm PRU"

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 13/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 19/2/2021

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU:  NGV System Company Limited
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 4.320 USD (Bằng chữ: Bốn nghìn, ba trăm hai mươi đô la Mỹ.). Giá trên đã bao gồm chi phí hàng hoá, phí gửi hàng. Riêng các loại chi phí khác liên quan để thực hiện gói thầu sẽ do CNPM tự thực hiện
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói 
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
In Chia sẻ