TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu “Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống Camera giám sát an toàn và nút nhấn điểm danh cho CNPM”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 08/QĐ-CNPM
Ngày phê duyệt: 27/1/2021

  1. TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Công Nghệ Xây dựng Thắng Tam
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 156,200,000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm nghìn đồng, đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế phi liên quan để thực hiện gói thầu, dự phòng phí bằng 0);
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ