TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu "Mua bảo hiểm vật chất cho 2 xe 72C-118.67 và 72C-117.22"

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 46/QĐ-CNPM
Ngày phê duyệt: 07/4/2021

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty Bảo hiểm PVI Vũng Tàu.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 89.025.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi chín triệu, không trăm hai mươi lăm ngàn đồng) đã bao gồm thuế VAT, các loại chi phí khác liên quan để thực hiện gói thầu.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ