TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu "Quan trắc môi trường lao động năm 2021"

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 31/QĐ-CNPM
Ngày phê duyệt: 18/3/2021

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Trung tâm tư vấn Công nghệ Môi trường Và An toàn Vệ sinh Lao động
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 165,852,500 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu, tám trăm năm mươi hai nghìn, năm trăm đồng), đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế phí liên quan để thực hiện gói thầu.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ