TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu "Sản xuất phim báo cáo tại hội nghị An toàn Công ty năm 2021"

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 86/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 31/3/2021

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần Union Media.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 157,300,000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy triệu, ba trăm nghìn đồng), đã bao gồm thuế VAT 10%, dự phòng phí 0%.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ