TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu "Thuê hệ thống phụ trợ cấp khí cho khách hàng Nhật Quang"

Số văn bản phê duyêt: 30A/QĐ-CNMB
Ngày phê duyệt: 24/2/2021

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công Ty TNHH Thiết bị hệ thống LPG
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 385.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi lăm triệu đồng) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: từ ngày 28/2/2021 đến 31/12/2022 và tự động gia hạn trong suốt thời gian CNG North cấp khí cho Nhật Quang.
In Chia sẻ