TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu "Thuê máy chủ cho phần mềm FAST"

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 53/QĐ-CNPM
Ngày phê duyệt: 14/4/2021

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Chi nhánh Công ty Cổ phần phần mềm QLDN tại TP.HCM.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 66.880.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng) giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí liên quan để thực hiện gói thầu.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ