TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu “Thuê văn phòng, nhà công vụ tại Tiền Hải”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 13C/QĐ-CNMB
Ngày phê duyệt: 26/1/2021

  1. TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công Ty TNHH Nước Giải Khát Thành Công Tiền Hải
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 409,200,000 VND (Bốn trăm linh chín triệu hai trăm nghìn đồng), đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ