TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu "Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán" cho công trình trạm cấp khí Glove Hằng Hữu

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 125/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 15/4/2021

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tam Minh
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 140.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu đồng) đã bao gồm thuế GTGT.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ