TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQLCNT gói thầu: Cung cấp bảo hiểm vật chất cho rơ mooc và bồn thuê

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 140/QĐ-CNPM
Ngày phê duyệt: 26/4/2021

  1. TÊN GÓI THẦU: Cung cấp bảo hiểm vật chất cho rơ mooc và bồn thuê
  2. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.
  3. GIÁ TRÚNG THẦU: 382.861.312 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi hai triệu, tám trăm sau mươi mốt nghìn, ba trăm mười hai đồng). Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.
  4. LOẠI HỢP ĐỒNG: Trọn gói.
  5. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 21 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ