TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQLCNT gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản và họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 112/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 06/4/2021

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần XD TM DL Hồng Ngọc Hà
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 549.945.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn đồng) đã bao gồm thuế VAT 10%.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ