TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQLCNT gói thầu “Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý hợp đồng”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 20/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 22/1/2021

  1. TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty Luật TNHH MTV Hãng Luật Tường Trương Xuân Tám
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 99.000.000 VND (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu đồng chẵn), đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ