GIỚI THIỆU SẢN PHẨM KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG LNG
(LIQUEFIED NATURAL GAS)

Khí thiên nhiên hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon ở thể lỏng, có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học: CH4 tên tiếng Anh: Liquefied Natural Gas (viết tắt là LNG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LNG ở thể khí và khi được làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LNG chuyển sang thể lỏng.
Khí thiên nhiên được hóa lỏng nhờ làm lạnh sâu đến âm 162ºC sau khi đã loại bỏ các tạp chất. LNG có thành phần chủ yếu là Methane. LNG có tính chất không màu, không mùi, không độc hại và không có tính chất ăn mòn, có nhiệt độ ngọn lửa vào khoảng 2340ºC và nhẹ hơn không khí. Thành phần chủ yếu là Metan (khoảng 95%), Ethane, và một lượng nhỏ các khí khác.

© 2010 CNG Việt Nam

Design By CNG