KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 69/QĐ – CNMB
Ngày phê duyệt: 06/7/2020

  1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ vận chuyển bồn chứa khí CNG từ CNPM ra CNMB
  2. Giá gói thầu: 308.000.000 đồng (Ba trăm linh tám triệu đồng); đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dự phòng.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2020.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu chỉ định thầu rút gọn: Công ty TNHH kinh doanh TMDV vận tải VST.
Print Friendly, PDF & Email