KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 385/QĐ-CNG ngày 14/10/2020

Ngày phê duyệt: 14/10/2020

  1. Tên gói thầu: Tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
  2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS).
  3. Giá trúng thầu: 368.500.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng); đã bao gồm thuế GTGT.
  4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
Print Friendly, PDF & Email