KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 351/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 07/11/2019

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Thiết kế Lập Phương
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 1.333.200.000 đồng
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Print Friendly, PDF & Email