KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 273/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 01/7/2020

  1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu năm, đưa ra giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020
  2. Giá gói thầu: 930.226.000 đồng (Chín trăm ba mươi triệu, hai trăm hai mươi sáu nghìn đồng); Giá đã bao gồm thuế VAT 10%, dự phòng phí 0%.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán trực tiếp.
  4. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2020.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu mời đàm phán trực tiếp: Công ty TNHH XD TM DL Hồng Ngọc Hà.
Print Friendly, PDF & Email