KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 93/QĐ – CNMB
Ngày phê duyệt: 24/11/2020

  1. Tên gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ đợt II và sức khỏe lái xe năm 2020
  2. Giá gói thầu: 167.163.000 đồng (Một trăm sáu mươi bảy triệu, một trăm sáu mươi ba nghìn đồng), chi phí khám bệnh không phải chịu thuế GTGT.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán trực tiếp.
  4. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2020.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được mời đàm phán trực tiếp: Bệnh viện đại học Y Hà Nội.
Print Friendly, PDF & Email