KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 500/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 31/12/2020

  1. Tên gói thầu: Pano quảng cáo ngoài trời tại quốc lộ 1A địa phận Tiền Giang năm 2021
  2. Giá gói thầu: 2.603.700.000 VND (Hai tỷ sáu trăm lẻ ba triệu bảy trăm nghìn đồng), đã bao gồm thuế GTGT, dự phòng phí bằng 0), toàn bộ các chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán trực tiếp.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 1/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 năm kể từ ngày nghiệm thu.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
Print Friendly, PDF & Email