1. TÊN GÓI THẦU: In túi và làm hộp đựng quà tặng khách hàng nhân dịp Tết Canh Tý 2020
  2. LĨNH VỰC: Phi tư vấn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 413/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 05/12/2019

  1. GIÁ GÓI THẦU: 203.013.657 VNĐ
  2. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Đàm phán trực tiếp
  4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 12/2019
  5. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  6. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 45 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
  7. NHÀ THẦU ĐƯỢC MỜI ĐÀM PHÁN TRỰC TIẾP: Công ty TNHH Thiết kế Lập Phương.
Print Friendly, PDF & Email