KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 339/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 01/9/2020

  1. Tên gói thầu: Thiết kế, in ấn profile, folder theo bộ nhận diện thương hiệu mới
  2. Giá gói thầu: 284.130.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi bốn triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng chẵn), đã bao gồm thuế GTGT, dự phòng phí, các phụ phí liên quan.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán trực tiếp
  4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói
  5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 9/2020.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hiệu lực của hợp đồng.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được mời đàm phán: Công ty TNHH nghiên cứu đầu tư Ngôi Sao Việt (Investar)
Print Friendly, PDF & Email