KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 376/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 22/11/2019

GÓI THẦU SỐ 1:

 • TÊN GÓI THẦU: Cung cấp bảo hiểm mọi rủi ro tài sản năm 2019-2020 cho khu vực Miền Nam
 • GIÁ TRÚNG THẦU: 765.955.884 VNĐ
 • LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định
 • THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
 • NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty bảo hiểm PVI Vũng Tàu

GÓI THẦU SỐ 2:

 • TÊN GÓI THẦU: Cung cấp bảo hiểm trách nhiệm công cộng năm 2019-2020 cho khu vực Miền Nam
 • GIÁ TRÚNG THẦU: 76.970.000 VNĐ
 • LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định
 • THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
 • NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty bảo hiểm PVI Vũng Tàu

GÓI THẦU SỐ 3:

 • TÊN GÓI THẦU: Cung cấp Bảo hiểm Xe cơ giới (bảo hiểm vật chất phương tiện vận tải, tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe, trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới)  năm 2019-2020 cho khu vực Miền Nam
 • GIÁ TRÚNG THẦU: 1.975.890.699 VNĐ
 • LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định
 • THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
 • NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty bảo hiểm PVI Vũng Tàu

GÓI THẦU SỐ 4:

 • TÊN GÓI THẦU: Cung cấp Bảo hiểm con người  năm 2019-2020 cho khu vực Miền Nam
 • GIÁ TRÚNG THẦU: 1.617.972.480 VNĐ
 • LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định
 • THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
 • NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty bảo hiểm PVI Vũng Tàu
Print Friendly, PDF & Email