KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 22/QĐ-CNPM
Ngày phê duyệt: 11/3/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 1.294.070.800 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm chín mươi bốn triệu, không trăm bảy mươi nghìn, tám trăm đồng). Đã bao gồm thuế VAT.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email