1. TÊN GÓI THẦU: Bảo dưỡng PRU đặt tại trạm trung tâm Mỹ phước 3
  2. LĨNH VỰC: Phi tư vấn

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 407/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 4/12/2019

  1. GIÁ TRÚNG THẦU: 140.000.000 VNĐ
  2. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  3. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 15 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
  4. NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty TNHH TMDV Xây lắp và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Xuân Sơn
Print Friendly, PDF & Email