1. TÊN GÓI THẦU: Cung cấp bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt cho 02 máy nén và 02 PRU năm 2020
  2. LĨNH VỰC: Phi tư vấn

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 385/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 26/11/2019

  1. GIÁ TRÚNG THẦU: 128.078.841 VNĐ
  2. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  3. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
  4. NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty bảo hiểm BIDV Vũng Tàu
Print Friendly, PDF & Email