KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 416/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 24/11/2020

  1. TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 1.626.717.600 VND (Một tỷ, sáu trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm mười bảy nghìn, sáu trăm đồng), giá đã bao gồm thuế GTGT và dự phòng phí là 0%.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email