KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 416/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 24/11/2020

  1. TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 1.629.320.118 VND (Một tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu, ba trăm hai mươi nghìn, một trăm mười tám đồng), giá đã bao gồm thuế GTGT và dự phòng phí là 0%.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email