KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 386/QĐ-CNG ngày 15/10/2020

  1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bản quyền Gsuite Basic năm 2020-2021.
  2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ Kinh doanh Quốc tế.
  3. Giá trúng thầu: 241.300.000 đồng (Hai trăm bốn mươi mốt triệu, ba trăm nghìn đồng); đã bao gồm các loại thuế, phí.
  4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email