1. TÊN GÓI THẦU: Cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô văn phòng đợt 3 năm 2019
  2. LĨNH VỰC: Phi tư vấn

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 369/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 20/11/2019

  1. GIÁ TRÚNG THẦU: 381.491.000 VNĐ
  2. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  3. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
  4. NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đại Phát Thịnh
Print Friendly, PDF & Email