KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 33/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 17/02/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH XD TMDL Hồng Ngọc Hà.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 443.212.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi ba triệu, hai trăm mười hai nghìn đồng), đã bao gồm thuế VAT.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email