KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 366/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 15/11/2019

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Du lịch Sơn
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 699.160.000 đồng
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 20 ngày hợp đồng có hiệu lực
Print Friendly, PDF & Email